• Decizie 517/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 517/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (1) și ale art. 38 alin. (1), alin. (3) lit. a) și alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 692/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 692/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 teza a doua coroborate cu cele ale art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor

 • Decizie 799/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 799/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Decizie 5/2020, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

 • Ordin 2202/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 2202/2020 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător