• Decizie 624/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 624/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 228 alin. (1) din Codul penal cu referire la dispozițiile art. 229 alin. (1) lit. e) din același act normativ

 • Decizie 670/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 670/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) teza finală din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Hotărâre 1124/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1124/2020 pentru modificarea punctului 10 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 222/2016 privind emiterea autorizației de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară – Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare

 • Hotărâre 1125/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1125/2020 pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincțiilor naționale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincțiilor, precum și cazurile de retragere

 • Hotărâre 1130/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1130/2020 privind stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

 • Hotărâre 1131/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1131/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 447/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă

 • Hotărâre 1132/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1132/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 1133/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021

 • Hotărâre 1136/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1136/2020 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 453/2019 privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț, precum și trecerea acestuia în domeniul public al județului Neamț

 • Hotărâre 1137/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1137/2020 privind stabilirea procedurii de restituire la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale a sumelor reprezentând indemnizația pentru fiecare zi liberă, decontate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

 • Ordonanță de urgență 220/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative