• Normă din 30.12.2020, Ministerul Finanțelor

  Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, din 30.12.2020

 • Ordin 3225/2020, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 3225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri

 • Ordonanță de urgență 227/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 • Ordonanță de urgență 225/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii