• Anexă din 27.01.2021, Ministerul Educației

  Anexele nr. 1-18 la Ordinul ministrului educației nr. 3.189/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011, din 27.01.2021

 • Raport 1268/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1268/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stancu George, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1267/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1267/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ștefan Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1162/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1162/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ștefănescu Constantin, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1145/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1145/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stănescu Nelu, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1030/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1030/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Șerban Ion, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1027/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1027/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pocora Nicolae, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1007/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1007/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ștefanache Constantin, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 714/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 714/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent State Nicolae, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 707/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 707/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stoian Marius, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 375/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 375/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Scorțanu Romeo, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 365/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 365/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stanciu Constantin, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33537/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33537/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Racea Tudor, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33165/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33165/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stoian Letiția, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32736/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32736/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sfat Vasile, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32041/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32041/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stan Florin, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32020/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32020/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sechelariu Sergiu, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Decizie 6/2021, Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA

  Decizia nr. 6/2021 privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziția publicului a spectacolelor de teatru în mediul online

 • Decizie 4/2021, Colegiul Medicilor Dentiști din România – CMDR

  Decizia nr. 4/2CN/2021 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 9/2CN/2020 privind aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile parțiale organizate până la expirarea mandatului 2019-2023 al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, la nivel local și național

 • Ordin 3189/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3189/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011

 • Ordin 543/2021, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 543/C/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.415/C/2018

 • Ordin 100/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 100/2021 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2016 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de analiză și aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătății în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București

 • Ordin 99/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 99/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut