• Decizie 1493/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 1493/2020 privind sancționarea cu amendă și retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare Reasigurare Asimed – S.A., constatarea stării de insolvență și promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia

 • Sentință civilă 39/2020, Curtea de Apel Brașov

  Sentința nr. 39/2020 privind amânarea pronunțării asupra acțiunii formulate de reclamanta Voicu Ortansa în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, având ca obiect „anulare act administrativ cu caracter normativ”

 • Ordin 26/2020, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 26/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017

 • Decizie 518/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 518/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice