• Ordin 107/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 107/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Procedură din 01.02.2021, Ministerul Justiției – MJ

  Procedura de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (3) și (4) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, privind măsurile de sprijin acordate copiilor, precum și soțului/soției polițistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, din 01.02.2021

 • Ordin 475/2021, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 475/C/2021 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (3) și (4) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, privind măsurile de sprijin acordate copiilor, precum și soțului/soției polițistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu

 • Ordin 26/2021, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

  Ordinul nr. 26/2021 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 3 februarie 2021

 • Decizie 815/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 815/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004