• Ordin 23/2021, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

    Ordinul nr. 23/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne

  • Decizie 769/2020, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 769/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

  • Decizie 385/2020, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 385/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic și ale art. 52 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal