• Anexă din 10.02.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 140/127/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, din 10.02.2021

 • Decizie 154/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 154/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj IDEAL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali

 • Raport 1332/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1332/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sîrboiu Gabriel, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1276/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1276/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Șerbănescu Constantin, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1272/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1272/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Priboi Florina Carmen, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1271/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1271/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Petrache Viorel, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1008/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1008/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Șercăianu Oana, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 973/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 973/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rogojînaru Vasile, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 956/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 956/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Solomon Vasile, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 740/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 740/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Răducea Isidor, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 361/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 361/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Simoiu Adimaria-Claudia-Luminița, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33493/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33493/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rizea Anghel, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33476/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33476/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Simonis Gerald-Oscar, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32999/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32999/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Silegeanu Cătălin, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32969/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32969/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Roșu Călin, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 31785/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 31785/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Răcăreanu Marin, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 31084/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 31084/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Șipețan Marinel, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 30842/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 30842/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sîsîiac Vasile, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Ordin 127/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 140/127/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordin 140/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 140/127/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordin 47/2021, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Ordinul nr. 47/2021 pentru modificarea Metodologiei pentru finanțarea activității sportive de excelență prin federațiile sportive naționale pe ramură de sport, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 1.441/2020

 • Decizie 768/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 768/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene