• Decizie 1/2021, Colegiul Farmaciștilor din România – CFR

  Decizia nr. 1/2021 pentru completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică

 • Ordin 3239/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național

 • Hotărâre 21/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 21/2021 privind aprobarea stemei comunei Bătarci, județul Satu Mare

 • Hotărâre 18/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora

 • Decizie 740/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 740/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor tabelului de la litera A a capitolului I – Indemnizația de încadrare pentru judecători, procurori, magistrați-asistenți din anexa nr. V – Familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție” și Curtea Constituțională – la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4, 5 și 9 din capitolul VIII – Reglementări specifice personalului din sistemul justiției din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, precum și ale art. 14 alin. (1), ale art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (4) și ale art. 39 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017