• Decizie 183/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 183/2021 privind sancționarea cu suspendarea activității a Societății Ecoroviserv – S.R.L., precum și stabilirea unei obligații în sarcina acesteia

 • Decizie 132/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 132/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Toma-Bogdan Costreie a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 894/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 894/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 din Legea petrolului nr. 238/2004, în interpretarea dată prin Decizia nr. 25 din 29 iunie 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, și ale art. 7 alin. (1) din aceeași lege

 • Decret 113/2021, Președintele României

  Decretul nr. 113/2021 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 112/2021, Președintele României

  Decretul nr. 112/2021 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 111/2021, Președintele României

  Decretul nr. 111/2021 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Hotărâre 20/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 20/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind uniunea securității – COM (2020)605

 • Hotărâre 19/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 19/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței – COM (2020)274

 • Hotărâre 18/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 18/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 17/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 17/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

 • Hotărâre 8/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2021 privind revocarea din funcție a președintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități

 • Hotărâre 6/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2021 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului