• Normă 3/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

    Norma nr. 3/2021 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național

  • Hotărâre 50/2021, Guvernul României

    Hotărârea nr. 50/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006

  • Decizie 892/2020, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 892/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul său, și în special ale art. 11 din acest act normativ