• Ordin 3200/2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”

 • Ordin 1856/2018, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1856/2018 pentru modificarea și completarea unor regulamente și instrucțiuni din domeniul feroviar

 • Hotărâre 1037/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1037/2018 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dunărea” al Județului Brăila a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 1036/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1036/2018 pentru organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare montană

 • Decret 3/2019, Președintele României

  Decretul nr. 3/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019

 • Lege 3/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019