• Decizie 799/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 799/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017 și ale art. II din Legea nr. 160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 509/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 509/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 alin. (2) lit. b) și c) din Codul de procedură civilă

 • Hotărâre 277/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 277/2022 pentru modificarea art. 55 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1.251/2006

 • Ordonanță de urgență 15/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina