• Procedură din 23.02.2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Procedura privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acțiunilor de investigații, din 23.02.2022

 • Ordin 13/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 13/2022 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri, de către Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a acțiunilor de investigații

 • Ordin 225/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 225/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii martie 2022

 • Ordin 41/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 41/2022 privind modificarea art. 1 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepția studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente

 • Hotărâre 262/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 262/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, județul Prahova – Brădet, județul Brașov”

 • Hotărâre 260/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2022 privind reaprobarea obiectivului de investiții „Amenajare Valea Călata, județul Cluj”, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

 • Hotărâre 258/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin”, județul Bihor

 • Hotărâre 257/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2022 pentru suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»”, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016