• Hotărâre 272/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 272/2022 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Cluj, ca urmare a înscrierii eronate

 • Hotărâre 271/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2022 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Național al Magistraturii

 • Hotărâre 261/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 406/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spațiului maritim

 • Hotărâre 242/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 242/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor construcții și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud

 • Hotărâre 241/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj

 • Ordin 303/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 303/2022 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de pești

 • Ordin 11/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2019 pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorilor de transport și de sistem, de distribuție și de înmagazinare a gazelor naturale, precum și ai terminalelor GNL

 • Ordin 10/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018

 • Ordin 6/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 6/2022 pentru modificarea și completarea Procedurii privind confirmarea unui sistem de distribuție închis de energie electrică sau de gaze naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2020