• Ordin 218/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 218/2018 privind modificarea anexelor nr. 3 și 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță

 • Normă din 19.12.2018, Camera Auditorilor din România – CAR

  Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, din 19.12.2018

 • Hotărâre 98/2018, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 98/2018 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 • Ordin 5728/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 5728/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018

 • Ordin 5305/2018, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 5305/2018 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcționar public cu statut special din Ministerul Justiției

 • Ordin 3896/2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3896/2018 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice

 • Ordin 1567/2018, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1567/2018 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor și bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății, a vaccinurilor și altor produse achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a produselor și bunurilor provenite din donații