• Ordin 1259/2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an

 • Ordin 730/2019, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 730/2019 pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 10/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău

 • Hotărâre 133/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi

 • Decizie 74/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 74/2019 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind declasificarea unor documente, în ansamblul său, precum și, în special, a dispozițiilor art. 1 alin. (1), (3) și (4), art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5 și art. 6 din aceasta

 • Decizie 807/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 807/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, art. 253^1 alin. (1) din Codul penal din 1969 și art. 301 alin. (1) din Codul penal

 • Hotărâre 14/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2019 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare – COM (2018) 825 final

 • Hotărâre 13/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopurile legate de ETIAS și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.240, Regulamentului (CE) nr. 767/2008, Regulamentului (UE) 2017/2.226 și Regulamentului (UE) 2018/1.861 – COM (2019) 4 final

 • Hotărâre 12/2019, Senatul României

  Hotărârea nr. 12/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.862 și a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] – COM 3 (2019) final