• Hotărâre 132/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

 • Ordin 263/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 263/2019 privind suspendarea aplicării unor prevederi din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Ordin 329/2019, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 329/262/2019 pentru suspendarea unor reglementări ale anexei nr. 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Ordin 262/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 329/262/2019 pentru suspendarea unor reglementări ale anexei nr. 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Hotărâre 139/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 139/2019 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice

 • Decizie 825/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 825/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) și (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului