• Decizie 178/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 178/2021 privind numirea doamnei Maria Mădălina Turza în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 177/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 177/2021 privind numirea doamnei Florica Cherecheș în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

 • Decizie 176/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 176/2021 privind eliberarea doamnei Maria Mădălina Turza din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

 • Hotărâre 67/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2021 privind stabilirea sectoarelor, culturilor și speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 și 2022

 • Hotărâre 66/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Decizie 869/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 869/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3-5 și art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Decizie 853/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 853/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 și art. 43 din Codul penal și ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decret 161/2021, Președintele României

  Decretul nr. 161/2021 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informații