• Ordin 764/2019, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 764/2019 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 39 de unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman

 • Ordin 172/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 172/2019 privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului

 • Decizie 806/2018, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 806/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) și (2) și art. (2) alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, ale art. 2-6, art. 9, art. 13 și art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale și ale art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii prin Decizia nr. 12 din 23 mai 2016

 • Hotărâre 3/2018, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Hotărârea nr. 3/2018 pentru aprobarea Normelor de avizare ale metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică