• Decizie 881/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 881/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției

  • Decizie 687/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 687/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor lit. a) cuprinse în punctul II – Salarii pentru personalul din unitățile teritoriale litera A capitolul I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  • Ordonanță de urgență 16/2022, Guvernul României

    Ordonanța de urgență nr. 16/2022 pentru modificarea art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică