• Hotărâre 268/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 268/2022 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea codului de clasificație ale unor bunuri imobile și mobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Jiu, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și actualizării legislației în domeniu

 • Hotărâre 269/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 269/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice a unor construcții și transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în domeniul public al comunelor Crișan și Ceatalchioi, județul Tulcea, și modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 266/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 266/2022 privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv Roman/Clubul Sportiv Școlar Roman, în domeniul public al municipiului Roman pentru Liceul cu Program Sportiv Roman, pentru desfășurarea activităților specifice unităților de învățământ preuniversitar de stat

 • Raport 20306/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 20306/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Makedonarmânilor din România în anul 2021 – extras –

 • Raport 20304/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 20304/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Asociația Femeilor din România în anul 2021 – extras –

 • Raport 20302/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 20302/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Liga Organizată a Regiunilor Drepte în anul 2021 – extras –