• Anexă din 18.02.2022, Ministerul Educației

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului educației nr. 3.161/2022 privind aprobarea planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a X-a, învățământ profesional, pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor: lutier, electrician auto, operator montator subansamble, din 18.02.2022

 • Ordin 45/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 45/2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică

 • Ordin 3161/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3161/2022 privind aprobarea planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a X-a, învățământ profesional, pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor: lutier, electrician auto, operator montator subansamble

 • Ordin 64/2022, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM

  Ordinul nr. 64/2022 privind modificarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021