• Decizie 875/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 875/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1^1 ) și ale art. 27 alin. (2^3 ) lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

  • Decizie 770/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 770/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. b) și c) și ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

  • Ordin 127/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

    Ordinul nr. 127/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat