• Ordin 17/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 17/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

 • Decret 255/2022, Președintele României

  Decretul nr. 255/2022 privind acordarea Drapelului de luptă Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

 • Decret 254/2022, Președintele României

  Decretul nr. 254/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 253/2022, Președintele României

  Decretul nr. 253/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 252/2022, Președintele României

  Decretul nr. 252/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 251/2022, Președintele României

  Decretul nr. 251/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Lege 40/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2022 pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decret 250/2022, Președintele României

  Decretul nr. 250/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

 • Lege 39/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2022 pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

 • Decret 249/2022, Președintele României

  Decretul nr. 249/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional

 • Lege 38/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional

 • Decret 248/2022, Președintele României

  Decretul nr. 248/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

 • Lege 37/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

 • Ordonanță de urgență 19/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale