• Ordin 381/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 381/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 • Ordin 6561/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6561/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Pucheni, județul Dâmbovița

 • Ordin 40/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 40/2021 pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizați

 • Decizie 839/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 839/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Hotărâre 24/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 24/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților