• Anexă din 04.03.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 681/117/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, din 04.03.2022

 • Hotărâre 308/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 308/2022 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară

 • Hotărâre 298/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 298/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 501/2018 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi

 • Hotărâre 299/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 299/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012

 • Hotărâre 303/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 303/2022 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească a Fundației „KULTURSTIFTUNG MITTEL – UND OSTEUROPA” din Republica Federală Germania

 • Procedură din 02.03.2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Procedura privind finanțarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale, din 02.03.2022

 • Ordin 20/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 20/2022 pentru aprobarea Procedurii privind finanțarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale

 • Ordin 579/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 579/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă

 • Ordin 117/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 681/117/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 681/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 681/117/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora