• Decizie din 17.02.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2020 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă, în Dosarul nr. 1.001/103/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Hotărâre 206/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 206/2020 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

 • Hotărâre 205/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2020 pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

 • Hotărâre 201/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății

 • Hotărâre 159/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală (necarbogazoasă), perimetrul Barnar Vest, județul Suceava

 • Hotărâre 3/2020, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2020 pentru încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României