• Decizie 740/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 740/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 pct. 1 lit. c) raportat la art. 483 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Decret 263/2022, Președintele României

  Decretul nr. 263/2022 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Decizie 199/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 199/2022 privind numirea domnului Ion Popa în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 198/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 198/2022 privind exercitarea atribuțiilor președintelui Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

 • Hotărâre 302/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective

 • Ordin 261/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 261/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN/Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A. – IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020