• Rectificare din 05.03.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 37/2021, din 05.03.2021

 • Ordin 389/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 276/389/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 276/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 276/389/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 294/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 294/2020 privind stabilirea metodologiei de calcul al suprafețelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deținute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, care nu generează venit impozabil

 • Decizie 203/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 203/2021 pentru numirea domnului Andras Istvan Demeter în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Decizie 202/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 202/2021 pentru eliberarea domnului Cosmin Marcovici din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Hotărâre 60/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2021 privind acordarea cetățeniei române doamnei U.N.

 • Hotărâre 59/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2021 privind acordarea cetățeniei române domnului S.D.

 • Decizie 872/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 872/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 și ale art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decret 169/2021, Președintele României

  Decretul nr. 169/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării

 • Lege 11/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 11/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării