• Hotărâre 195/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 195/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, transmiterea dreptului de administrare al acestuia de la Societatea Română de Radiodifuziune la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în mod corespunzător

 • Ordin 1699/2019, Serviciul Român de Informații – SRI

  Ordinul nr. 1699/2019 pentru modificarea Ordinului directorului Serviciului Român de Informații nr. 1.526/2015 privind aprobarea însemnului heraldic și a drapelului distinctiv ale Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

 • Ordin 39/2020, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 39/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui ofițer din Ministerul Apărării Naționale

 • Ordin 40/2020, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 40/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofițeri din Ministerul Apărării Naționale

 • Regulament din 10.03.2020, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Regulamentul privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții, din 10.03.2020

 • Hotărâre 219/2020, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 219/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții

 • Ordin 3374/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 3374/2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.092/2020