• Normă 10/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 10/2020 privind prospectul fondului de pensii ocupaționale

 • Hotărâre 212/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 • Ordin 441/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 441/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Hotărâre 6/2020, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 6/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020

 • Procedură din 19.03.2020, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Procedura privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României din 19.03.2020

 • Ordin 46/2020, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 46/2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României

 • Ordin 44/2020, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 44/2020 pentru operaționalizarea conducerii poliției locale de către structurile Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordonanță de urgență 28/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal