• Raport 33814/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.814/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zaharie Gabriel, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33811/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.811/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Uhliuc Vasile, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33802/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.802/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ursulean Ioan, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33071/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.071/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vîja Ioan, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33070/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.070/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zară Ion, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32855/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32.855/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vasi Nicolae, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32850/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32.850/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zanfir Florin, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32816/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32.816/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vrabie Nicoleta, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1865/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1.865/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vlase Mircea-George, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1436/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1.436/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vreme Șerban, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1430/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1.430/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vreme Daniela-Simona, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1307/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1.307/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Viericiu Dumitru, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1240/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1.240/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zamfirescu Alexandru Lucian, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1238/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1.238/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zelca Mihai, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1187/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1.187/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Uniunii Croaților din România, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1173/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1.173/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vatav Mihai, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Ordin 165/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 165/2021 pentru aprobarea modificării unor reglementări în domeniul certificării și înmatriculării aeronavelor civile fără pilot la bord

 • Ordin 64/2021, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 64/2021 privind aprobarea tarifelor pentru autorizarea auditorilor energetici persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, atestarea managerilor energetici și a societăților prestatoare de servicii energetice, pentru prelungirea valabilității autorizației/atestatului, pentru eliberarea duplicatului autorizației/atestatului sau al deciziei de prelungire a autorizației/atestatului, pentru modificarea autorizației/atestatului

 • Hotărâre 287/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 287/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate

 • Hotărâre 285/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 285/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T – Port Corabia”

 • Hotărâre 284/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 284/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „D.A.N.U.B.E. -Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu”