• Normă din 02.03.2021, Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor – ONPCSB

  Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, din 02.03.2021

 • Ordin 37/2021, Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor – ONPCSB

  Ordinul nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

 • Ordin 316/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătății „Alerte MS”

 • Ordin 335/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 335/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant

 • Decizie 210/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 210/2021 pentru numirea domnului Ioan Cristian Haiduc în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

 • Decizie 209/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 209/2021 privind eliberarea, la cerere, a domnului Horea-Arthur Șarlea din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

 • Hotărâre 286/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 286/2021 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Aeroclubului României, precum și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Aeroclubului României în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București

 • Decizie 62/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 62/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 256 alin. (1) din Codul penal

 • Hotărâre 12/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 12/2021 pentru modificarea Regulamentului Senatului