• Decizie 206/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 206/2022 privind numirea domnului Adrian-Ion Duță în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență

 • Hotărâre 336/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordin 277/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 277/2022 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021

 • Ordin 3363/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3363/2022 privind aprobarea componenței Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, a procedurii de organizare și funcționare a acesteia și pentru aprobarea Procedurii de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României

 • Ordin 3552/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3352/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020

 • Ordin 741/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 741/2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Ordin 757/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 757/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 720/2014 privind înființarea Comitetului național de verificare a eliminării rujeolei și rubeolei

 • Ordonanță de urgență 21/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia”- S.A.

 • Ordonanță de urgență 22/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

 • Procedură din 10.03.2022, Ministerul Educației

  Procedura privind organizarea și funcționarea Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, din 10.03.2022

 • Procedură din 10.03.2022, Ministerul Educației

  Procedura de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României, din 10.03.2022