• Ordin 14/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 14/2021 pentru modificarea și completarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2020

 • Ordin 6607/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6607/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroești, cu satele aparținătoare Dobroești și Fundeni, județul Ilfov

 • Ordin 6605/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6605/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bezdead, județul Dâmbovița

 • Ordin 6604/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6604/2021 pentru modificarea Ordinului șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.578/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timișoara, comuna Moșnița Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc și comuna Dumbrăvița, județul Timiș

 • Ordin 338/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 338/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Decizie 218/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2021 privind numirea domnului Ștefan Toga în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Administrației Fondului pentru Mediu

 • Hotărâre 294/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 294/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Polivalentă 5.000 locuri, municipiul Suceava, județul Suceava”

 • Decizie 63/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 63/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală