• Decizie 2/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completele pentru soluționarea recursurilor în interesul legii

  Decizia nr. 2/2022 privind Dosarul nr. 2.943/1/2021

 • Rectificare din 16.03.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 36/2022, din 16.03.2022

 • Hotărâre 333/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în administrarea Agenției Naționale Anti-Doping

 • Hotărâre 332/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2022 privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, precum și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 330/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 330/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea (U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea)

 • Hotărâre 329/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Giurgiu, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea valorificării sau casării, după caz, actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Giurgiu și trecerea acestora în domeniul public al județului Giurgiu

 • Hotărâre 327/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 327/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

 • Hotărâre 326/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2022 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Iași