• Normă tehnică din 08.03.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Normele tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în domeniul protecției mediului, din 08.03.2022

 • Ordin 284/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 284/2022 privind modificarea unor formulare prevăzute în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995

 • Decizie 773/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 773/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 587 alin. (3) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 349/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Procedură din 15.03.2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Procedura privind desemnarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe, din 15.03.2022

 • Ordin 274/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 274/2022 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe

 • Ordin 586/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 586/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în domeniul protecției mediului