• Decizie 819/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 819/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 • Decizie 801/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 801/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale anexei nr. 5 la aceeași lege

 • Decizie 798/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 798/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (6) și ale art. 130 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

 • Ordin 582/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 582/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 811/2021 privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru perioada 2021-2023

 • Ordin 3722/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3722/2021 privind clasarea imobilului situat la adresa poștală 517, satul Galoșpetreu, comuna Tarcea, județul Bihor, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Conacul Draveczky Gyula, în categoria II – arhitectură, m – monument, grupa B

 • Ordin 245/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 245/2022 privind inspecțiile de siguranță a navigației la navele de transport și terminalele de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate) și inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gas free și hot work în apele naționale navigabile și în porturile românești

 • Ordin 155/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 155/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Ordin 760/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 760/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice