• Ordin 400/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 20362/31/3386/812/400/2022 pentru aprobarea Procedurii de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți care provin din zona conflictului armat din Ucraina

 • Ordin 812/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 20362/31/3386/812/400/2022 pentru aprobarea Procedurii de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți care provin din zona conflictului armat din Ucraina

 • Ordin 3386/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 20362/31/3386/812/400/2022 pentru aprobarea Procedurii de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți care provin din zona conflictului armat din Ucraina

 • Ordin 31/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 20362/31/3386/812/400/2022 pentru aprobarea Procedurii de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți care provin din zona conflictului armat din Ucraina

 • Ordin 20362/2022, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

  Ordinul nr. 20362/31/3386/812/400/2022 pentru aprobarea Procedurii de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți care provin din zona conflictului armat din Ucraina

 • Decizie 795/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 795/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 și art. 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

 • Decret 291/2022, Președintele României

  Decretul nr. 291/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030

 • Decret 292/2022, Președintele României

  Decretul nr. 292/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2020 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți

 • Decret 293/2022, Președintele României

  Decretul nr. 293/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul comun al Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 • Lege 59/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030

 • Lege 60/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2020 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți

 • Lege 61/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2022 pentru aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul comun al Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 • Ordin 158/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 158/2022 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Ordonanță de urgență 24/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească

 • Procedură din 15.03.2022, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

  Procedura de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți care provin din zona conflictului armat din Ucraina, din 15.03.2022