• Procedură din 09.03.2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Procedura de supraveghere a pieței cu privire la introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a vehiculelor rutiere și a produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere și cu privire la activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a operatorilor economici care desfășoară activități de inspecție tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum și a operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză, din 09.03.2022

 • Ordin 252/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 252/2022 pentru aprobarea Procedurii de supraveghere a pieței cu privire la introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a vehiculelor rutiere și a produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere și cu privire la activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a operatorilor economici care desfășoară activități de inspecție tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum și a operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză

 • Ordin 64/2022, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS

  Ordinul nr. 64/2022 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna martie 2022

 • Ordin 423/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 423/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”