• Hotărâre 359/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 359/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea BĂIȚA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 369/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 369/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Hotărâre 368/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 368/2022 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A., în insolvență, pentru anul 2022

 • Decizie 783/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 783/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (3) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Hotărâre 29/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Ordin 809/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 809/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut

 • Ordin 373/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 373/2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal

 • Decret 295/2022, Președintele României

  Decretul nr. 295/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Lege 63/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Decret 294/2022, Președintele României

  Decretul nr. 294/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Lege 62/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative