• Decizie 3/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2019 privind obiectul recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1.905/1/2018

 • Ordin 858/2019, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 858/2019 privind aducerea la cunoștința publică a sectoarelor cadastrale din 4 unități administrativ-teritoriale din județul Arad în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 • Ordin 591/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 591/2019 pentru modificarea și completarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, organizațiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 399/2013

 • Ordin 522/2019, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 522/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.173/2010 privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene

 • Notă din 29.03.2019, Guvernul României

  Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziția echipamentelor pentru verificarea calității lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilității și siguranței traficului”, din 29.03.2019

 • Hotărâre 176/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 176/2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziția echipamentelor pentru verificarea calității lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilității și siguranței traficului”