• Decizie 5/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 5/2022 privind examinarea sesizărilor formulate de Tribunalul Timiș – Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Hotărâre 354/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2022 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie

 • Hotărâre 348/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 348/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă geotermală din perimetrele Beiuș-Delani, județul Bihor, Sântion (F1731H), județul Bihor, și Săcășeni F1503, județul Satu Mare

 • Ordin 47/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 47/2022 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

 • Decizie 1/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 1/2022 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența de concesiune nr. 5.865/2005 pentru exploatarea resurselor de gips în perimetrul Stâna, județul Sălaj, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea TENDER – S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2008

 • Ordin 3762/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3762/2021 privind declasarea parțială a monumentului istoric Casă, situat la adresa poștală bd. Coșbuc George nr. 51-61, sectorul 5, București, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul LMI B-II-m-B-18503, respectiv declasarea Corpului B și schimbarea denumirii în Fostul Azil Providența

 • Ordin 43/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.43/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.25/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului de mediere al personalului militar în rezervă și în retragere