• Decizie 5/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completele pentru soluționarea recursurilor în interesul legii

    Decizia nr. 5/2022 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului cu privire la „interpretarea și aplicarea prevederilor art. 684 și art. 687 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 94 pct. 1 lit. k) și art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili competența materială de soluționare a cauzelor având ca obiect obligarea pe temei delictual a pârâților la achitarea daunelor morale/materiale pentru malpraxis, în situația în care a fost sau nu urmată procedura reglementată de dispozițiile art. 679-685 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”

  • Decizie 890/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 890/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, în integralitatea sa, a dispozițiilor art. I pct. 19 și ale art. IV alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2019, precum și ale art. 58^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere