• Ordin 677/2018, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 677/2019 pentru aprobarea formei și conținutului documentului Confirmarea conformității – Partea a II-a a SEEMP, prevăzut în anexa VI la MARPOL

 • Hotărâre 2/2018, Comisia Centrală de Rechiziții

  Hotărârea nr. 2/2019 privind aprobarea Listei cu prețurile principalelor bunuri consumptibile rechiziționabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2019

 • Decizie 300/2018, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM

  Decizia nr. 300/2019 pentru abrogarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.154/2013 privind identificarea pieței relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor

 • Hotărâre 205/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2019 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava

 • Protocol din 22.11.2018, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Protocolul între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, privind constituirea și activitățile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună, din 22.11.2018

 • Hotărâre 200/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 200/2019 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, privind constituirea și activitățile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună, semnat la București la 22 noiembrie 2018