• Ordin 21/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 21/2021 pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 • Ordin 20/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 20/2021 pentru modificarea Procedurii privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorilor de transport și de sistem, de distribuție și de înmagazinare a gazelor naturale, precum și ai terminalelor GNL, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2019

 • Ordin 19/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Procedurii privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 204/2019

 • Decizie 245/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 245/2021 privind menținerea doamnei Georgeta Gavrilă în funcția publică de secretar general al Ministerului Apărării Naționale

 • Decizie 244/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 244/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Diana-Ioana Florea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

 • Decizie 243/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 243/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ion Dinescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Decizie 242/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 242/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Energiei

 • Decizie 100/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 100/2021 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 • Decizie 36/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 36/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

 • Decret 218/2021, Președintele României

  Decretul nr. 218/2021 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului nr. 16, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014, la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950

 • Decret 217/2021, Președintele României

  Decretul nr. 217/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor – European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 • Lege 48/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2021 privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor – European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 • Decret 216/2021, Președintele României

  Decretul nr. 216/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea cotizației anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 • Lege 47/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 47/2021 privind aprobarea cotizației anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte