• Metodologie din 17.03.2022, Ministerul Educației

    Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, din 17.03.2022

  • Ordin 3445/2022, Ministerul Educației

    Ordinul nr. 3445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

  • Hotărâre 356/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 356/2022 privind trecerea unei suprafețe de 33,1338 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate