• Decizie 229/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 229/2022 privind numirea domnului Flavius-Adrian Sirop în funcția de secretar de stat la Ministerul Sportului

 • Decizie 228/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2022 privind numirea doamnei Iuliana Feclistov în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

 • Decizie 227/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2022 privind eliberarea domnului Liviu Bostan din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

 • Decizie 226/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 226/2022 privind numirea domnului George Băeșu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

 • Decizie 225/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2022 privind numirea doamnei Cristina Florentina Stanca în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

 • Decizie 224/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 224/2022 privind eliberarea doamnei Cristina Florentina Stanca din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

 • Decizie 223/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 223/2022 privind eliberarea domnului Silviu Aurelian Grigorescu din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

 • Decizie 41/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 41/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (8), (9) și (10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

 • Decizie 507/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 507/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 • Hotărâre 373/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 373/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de apă geotermală din perimetrul Grota cu Aburi, județul Caraș-Severin

 • Hotărâre 335/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2022 privind actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de descriere tehnică a imobilului teren aflat în domeniul public al statului român și în administrarea Băncii Naționale a României

 • Decret 298/2022, Președintele României

  Decretul nr. 298/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

 • Lege 64/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

 • Decret 299/2022, Președintele României

  Decretul nr. 299/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Lege 65/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 65/2022 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății