• Hotărâre 358/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2022 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Brașov, județul Brașov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, actualizarea valorii de inventar a imobilului 497, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 357/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2022 privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și scăderea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 18/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 18/2022 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea art. 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Decizie 769/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 769/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 352 alin. (11) din Codul de procedură penală

 • Decizie 231/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2022 privind numirea doamnei Roxana Mînzatu în funcția de secretar de stat la Departamentul pentru evaluare integrată și monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice și europene

 • Decizie 230/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2022 pentru eliberarea doamnei Roxana Mînzatu din funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decret 311/2022, Președintele României

  Decretul nr. 311/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decizie 5/2022, Senatul României

  Decizia nr. 5/2022 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-30 martie 2022

 • Ordin 293/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 293/2022 pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020

 • Ordonanță de urgență 28/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 28/2022 pentru modificarea unor acte normative